Deratizace

Deratizace je soubor opatření,jímiž se v životním a pracovním prostředí potlačují obecně škodlivý a epidemiologicky významní synantropní hlodavci. U deratizačních prací je nezbytná identifikace škůdce, volba správné nástrahy, vytipování napadených lokalit, umístění nástrahy ve vhodně zvolených deratizačních staničkách a zajištění jejich pravidelné kontroly.

Nejčastěji regulovanými hlodavci jsou potkan, krysa obecná, myš domácí, hraboš polní, hryzec vodní atd. Kompletní deratizační práce provádíme nejmodernější dostupnou technikou a dále se snažíme aplikovat nejkvalitnější metody s minimální zátěží pro životní prostředí a člověka. Deratizační zásah provádíme v souladu s platnými normami SZÚ Praha a příslušných metodik včetně kontrol doplňování či sběru uhynulých hlodavců.

Bureau Veritas Group

Firma je držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001