Dezifekce

Dezinfekcí se rozumí soubor opatření, vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Dezinfekci lze definovat jako ničení, či zneškodňování mikroorganismů na neživých předmětech a ve vnějším prostředí (voda, vzduch atd.). Cílem dezinfekce je, aby na předmětech nebo v prostředí nebyly patogenní mikroby, které by mohly způsobit onemocnění vnímavého jedince. U onemocnění, kde jsou přenašeči členovci či hlodavci, je nutné provádět také desinsekční a deratizační opatření.

Bureau Veritas Group

Firma je držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001