Dezinsekce

Dezinsekce je soubor opatření jejichž cílem je hubení obecně škodlivých a epidemiologických členovců. Jednotlivé akce jsou prováděny vždy nejvhodnějšími dezinsekčními prostředky, ve stanovených koncentracích a intervalech,které jsou hlavně přizpůsobeny biologickým schopnostem škůdců, aby se zabránilo případné rezistenci(odolnosti), kdy hmyz přežívá i v nepříznivých podmínkách. Tato činnost je řízena též harmonogramem který určuje pravidelný monitoring, na základě vyhodnocení se určuje rozsah,druh a objem zásahu (postřik, aerosol, popraš, požerové nástrahy, lepy a případné plynování vysoce toxickými plyny). V komunální sféře jde hlavně o druhy synantropní (žijící v blízkosti člověka) mající význam hygienicko-epidemiologický.

Potřeba dezinsekce je vyvolávána především velkou rozmnožovací schopností členovců. Pro udržení populace hmyzu v ,,rozumných" mezích je třeba v každé jejich generaci snížit početní stav o 95-99 %, pro eradikaci (úplné vyhubení) pak ještě více. Málokterý prostředek sám zaručí takový vysoký efekt a prakticky žádný trvale. Proto je jedním z prvořadých způsobů boje prevence. V praxi mívají preventivní opatření bohužel jen částečný účinek, a dojde-li k přemnožení hmyzu nad únosnou mez, je třeba zasáhnout represivními (hubícími) desinsekčními metodami.

Bureau Veritas Group

Firma je držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001