Likvidace plevelů

Aplikace a mechanizace zásahu je vždy určena před zahájením akce jakožto nedílná součást průzkumných prací, které nejsou zákazníkovi účtovány. Nejvíce je volena metoda pulsačního postřiku, aerosol či injektáž.

Podle typu ošetřovaných ploch určíme nejvhodnější termín asanace nejčastěji začátek vegetační expanze, nejvhodnější chemickou látku s ohledem na životní prostředí a dal-ší asanační prvky - podle požadavku objednatele. V případě zájmu jsme schopni zpracovat roční harmonogram péče o dané prostory s maximální zárukou.

Účinná látka je příjímána kořeny, listy i oddenky a transportována do ostatních částí rostliny. Hromadí se v dělivých pletivech a zabraňuje dělení buněk. Během jednoho až několika týdnů je zřejmý výsledek v závislosti na druhu a vzrůstu plevelůa přírodních podmínkách. První příznaky herbicidní účinnosti je žloutnutí pletiv mezi žilkami mladých listů, odumírání vrcholových dělivých pletiv až zánik celé rostliny. Některé aplikované látky zůstávají v zemi i několik měsíců po základní asanaci.

Bureau Veritas Group

Firma je držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001