Systém HACCP

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

Je to systém, jak zabránit kontaminaci potravinářských surovin a výrobků pomocí vytipování a pravidelným sledováním kontrolních bodů, které mohou být zdrojem eventuální kontaminace.

Systém pracuje racionálně, neboť spočívá na analýze systematicky shromažďovaných údajů o příčinách a podmínkách, které vedly k porušení zdravotní nezávadnosti potravinářského výrobku nebo pokrmu.

HACCP je možno označit jako bezprostřední, protože jakýkoli výskyt nežádoucí škůdců je ihned odhalován po jejich vzniku v průběhu výroby a různými zásahy ihned odstraňován.

ISO normy spolu s HACCP a dodržováním všech pravidel hygieny a veterinárních předpisů v závodě poskytují dobré podklady pro komplexní zabezpečení jakosti a zdravotní nezávadnosti výrobků.

Bureau Veritas Group

Firma je držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001